• hedmanel-bilen

Hedman El utför Elinstallationer, Servicearbeten samt Försäljning av Elmateriel.

Elektriker som även jobbar med ljussättning av hemmiljöer, trädgårdar, uteplatser och fasader samt elinstallationer i fritidsbåtar.

Utför även servicearbeten vid akuta elfel.

Telefon:
0709 - 72 70 70