Referenser

Här kan du se exempel på uppdrag som Hedman El utfört åt kunder som Bilprovningen, AB Owe Jansson, DHL, Lingvalls motor, Företagshotell på Kryddstigen, Gävle Byggmarknad, Dahqvist bil  m.fl. Det har varit allt från projektering och installation i hela byggnader, till service och underhåll.

Se mer under varje bild.

Vill du veta mer om något av projekten så hör av dig till Christer Hedman.